Data protection / privacy

Website

Naar aanleiding van uw bezoek aan deze website zullen wij de volgende informatie verzamelen: de datum en het tijdstip van de oproep van een pagina op onze website, uw IP-adres, naam en versie van uw webbrowser en de website (URL), die u bezocht hebt voor het oproepen van deze website.

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • Om u deze website ter beschikking te stellen en om deze website verder te verbeteren en te ontwikkelen;
  • Om aanvallen op onze website te kunnen herkennen, verhinderen en onderzoeken;


De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ons overwegend gegrond belang (volgens Art 6 lid 1 sub f EU Basisverordening Gegevensbescherming), dat eruit bestaat de bovengenoemde doeleinden te bereiken.

Voor de bovengenoemde doeleinden zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende ontvangers:

  • Door ons ingezette IT-dienstverleners;
  • Indien noodzakelijk aan autoriteiten en rijksinstellingen;

 

Sommige van de bovengenoemde ontvangers bevinden zich buiten uw land of verwerken daar uw persoonsgegevens. Het gegevensbeschermingsniveau in andere landen voldoet in bepaalde omstandigheden niet aan dat van uw land. Wij geven uw persoonsgegevens echter alleen door in landen buiten de EU, waarvan de EU-commissie besloten heeft, dat ze over een adequaat gegevensbeschermingsniveau beschikken of wij nemen maatregelen om te garanderen dat alle ontvangers een adequaat gegevensbeschermingsniveau hebben. Hiervoor sluiten wij bijvoorbeeld standaard contractclausules af (2010/87/EC en/of 2004/915/EC). Deze zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar.

 

Wij zullen uw gegevens in principe opslaan voor een duur van 6 maanden. Het langer opslaan gebeurt alleen, voor zover dit noodzakelijk is om vastgestelde aanvallen op onze website te onderzoeken. 

Cookies

Op deze website worden zogenaamde cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand, dat op uw computer opgeslagen kan worden, als u een website bezoekt. In principe worden cookies gebruikt om gebruikers extra functies op een website te bieden. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de navigatie op een website voor u te vergemakkelijken, het u mogelijk te maken een website daar verder te gebruiken, waar u hem verlaten hebt en/of uw voorkeuren en instellingen op te slaan, als u de website weer bezoekt. Cookies hebben geen toegang op andere gegevens op uw computer, deze lezen of wijzigen.

De meeste cookies op deze website zijn zogenaamde Session-Cookies. Ze worden automatisch gewist, als u onze website weer verlaat. Duurzame cookies blijven echter op uw computer staan, totdat u ze handmatig in uw browser wist. Wij gebruiken dergelijke duurzame cookies om u weer te herkennen, als u onze website de volgende keer bezoekt.

 

Als u cookies wilt controleren op uw computer, kunt u uw browserinstellingen zo kiezen dat u een bericht krijgt, als een website cookies wil opslaan. U kunt cookies ook blokkeren of wissen, als ze al op uw computer opgeslagen werden. Als u er meer over wilt weten, hoe u deze stappen kunt maken, gebruik dan de "Hulp"-functie in uw browser.

Webanalyse

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Wij verwerken uw gegevens op basis van ons overwegend gegronde belang om op een kostenefficiënte manier een gemakkelijk te gebruiken toegangsstatistiek van de website te maken (Art 6 lid 1 sub f Basisverordening Gegevensbescherming).

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres en de URL's van de opgeroepen websites) worden overgedragen aan de server van Google in de USA en daar opgeslagen. Wij slaan geen van uw gegevens op, die verzameld worden in verband met Google Analytics.

Deze website gebruikt de door Google Analytics geboden mogelijkheid van de IP-anonimisering. Uw IP-adres wordt daarom door Google verkort/geanonimiseerd, zodra Google uw IP-adres ontvangt. In onze opdracht gaat Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren om rapportages samen te stellen over de websiteactiviteiten en om verdere aan het websitegebruik en het internetgebruik verbonden dienstverleningen aan ons te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt door Google niet met andere gegevens samengebracht.

U kunt de opslag van de cookies verhinderen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval in bepaalde omstandigheden niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien verhinderen dat Google uw gegevens verzamelt in verband met Google Analytics, door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics op deze website ook verhinderen door op de onderstaande link te klikken. Er wordt een Opt-Out-Cookie gezet dat de toekomstige registratie van uw gegevens verhindert bij het bezoek aan deze website: Opt-Out-Cookie jetzt setzen.

 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en van Googles verklaring over gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op http://www.google.at/intl/at/policies

Social media Cookies

Wij zetten standaard geen social media cookies en geven geen enkel gegeven door aan sociale netwerken. Een actieve handeling in een Social Media dienst ("sharen, "tweeten", "liken" e.d.) wordt door hen genoteerd.