Data protection / privacy

Website

Naar aanleiding van uw bezoek aan deze website zullen wij de volgende informatie verzamelen: de datum en het tijdstip van de oproep van een pagina op onze website, uw IP-adres, naam en versie van uw webbrowser en de website (URL), die u bezocht hebt voor het oproepen van deze website.

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • Om u deze website ter beschikking te stellen en om deze website verder te verbeteren en te ontwikkelen;
  • Om aanvallen op onze website te kunnen herkennen, verhinderen en onderzoeken;


De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ons overwegend gegrond belang (volgens Art 6 lid 1 sub f EU Basisverordening Gegevensbescherming), dat eruit bestaat de bovengenoemde doeleinden te bereiken.

Voor de bovengenoemde doeleinden zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende ontvangers:

  • Door ons ingezette IT-dienstverleners;
  • Indien noodzakelijk aan autoriteiten en rijksinstellingen;

 

Sommige van de bovengenoemde ontvangers bevinden zich buiten uw land of verwerken daar uw persoonsgegevens. Het gegevensbeschermingsniveau in andere landen voldoet in bepaalde omstandigheden niet aan dat van uw land. Wij geven uw persoonsgegevens echter alleen door in landen buiten de EU, waarvan de EU-commissie besloten heeft, dat ze over een adequaat gegevensbeschermingsniveau beschikken of wij nemen maatregelen om te garanderen dat alle ontvangers een adequaat gegevensbeschermingsniveau hebben. Hiervoor sluiten wij bijvoorbeeld standaard contractclausules af (2010/87/EC en/of 2004/915/EC). Deze zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar.

 

Wij zullen uw gegevens in principe opslaan voor een duur van 6 maanden. Het langer opslaan gebeurt alleen, voor zover dit noodzakelijk is om vastgestelde aanvallen op onze website te onderzoeken. 

Cookies

Op deze website worden zogenaamde cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand, dat op uw computer opgeslagen kan worden, als u een website bezoekt. In principe worden cookies gebruikt om gebruikers extra functies op een website te bieden. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de navigatie op een website voor u te vergemakkelijken, het u mogelijk te maken een website daar verder te gebruiken, waar u hem verlaten hebt en/of uw voorkeuren en instellingen op te slaan, als u de website weer bezoekt. Cookies hebben geen toegang op andere gegevens op uw computer, deze lezen of wijzigen.

De meeste cookies op deze website zijn zogenaamde Session-Cookies. Ze worden automatisch gewist, als u onze website weer verlaat. Duurzame cookies blijven echter op uw computer staan, totdat u ze handmatig in uw browser wist. Wij gebruiken dergelijke duurzame cookies om u weer te herkennen, als u onze website de volgende keer bezoekt.

 

Als u cookies wilt controleren op uw computer, kunt u uw browserinstellingen zo kiezen dat u een bericht krijgt, als een website cookies wil opslaan. U kunt cookies ook blokkeren of wissen, als ze al op uw computer opgeslagen werden. Als u er meer over wilt weten, hoe u deze stappen kunt maken, gebruik dan de "Hulp"-functie in uw browser.

Social media Cookies

Wij zetten standaard geen social media cookies en geven geen enkel gegeven door aan sociale netwerken. Een actieve handeling in een Social Media dienst ("sharen, "tweeten", "liken" e.d.) wordt door hen genoteerd.