Testruimte

In het centrale belang van ons handelen staat altijd de verbetering van de kwaliteit en van de gebruikersvriendelijkheid van onze producten. Om het steeds stijgende niveau te handhaven, hebben we processen ingericht, die het bestaande bewaren en nieuwe ideeën kanaliseren. Hiertoe behoren natuurlijk ook de lopende materiaal- en functiecontroles in onze laboratoria.