Duurzaamheid consequent bedacht en gemaakt!

Bestendigheid

Meer dan 1.500 ton C02-vermijding en meer dan 1.500 ton per jaar.

Onze producten worden niet alleen 100% in Oostenrijk ontwikkeld en geproduceerd, ook het materiaalgebruik en de productieomstandigheden zijn gebaseerd op een algemeen duurzaamheidsbewustzijn en vormen daarom een vast onderdeel van onze bedrijfsoriëntatie. Wij zijn ons daarom terdege bewust van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu en de volgende generatie en hechten daarom veel belang aan het vermijden van CO2-uitstoot en het verstandig gebruik van materialen en energie.

In de afgelopen 8 jaar hebben we met name in Bad Mitterndorf verschillende activiteiten opgezet met een langdurige impact op het milieu. Al in 2010 investeerden we in een warmteterugwinningsinstallatie, die gebruik maakt van de restwarmte van onze productiemachines en deze omzet in energie = 30 ton C02-vermijding per jaar.

In 2012 hebben we geïnvesteerd in een biomassaverwarmingsinstallatie, waarvan de werking met verbrandingsmateriaal (voornamelijk hout) jaarlijks meer dan 200 ton CO2 bespaart. Door de verlichtingsapparatuur in 2015 om te zetten naar continue LED-verlichting in de gehele AKE-fabriek, kan jaarlijks 20 ton extra CO2 worden bespaard. De duurzame uitvoering van deze activiteiten heeft het dus al mogelijk gemaakt om 1.500 ton C02 te vermijden, wat overeenkomt met een uitstoot van ongeveer 230 eengezinswoningen.

Investeringen voor de toekomst. Voor ons bedrijf, onze medewerkers en de volgende generaties! Zij zullen ons dankbaar zijn!